Dobrovoľný hasičský zbor Zuberec

Dobrovoľný hasičský zbor v Zuberci bol založený 11.marca 1925. V zbore sa počas svojej existencie vystriedalo mnoho členov, veliteľov a predsedov. V súčasnosti má zbor viac ako 60 svojich členov. Zabezpečuje požiarnu ochranu nielen na území obce Zuberec, ale aj v širšom okolí Zuberca. V roku 2011 sa hasičskému zboru v Zuberci výrazne zlepšili podmienky pre činnosť. Do užívania bola odovzdaná zrekonštruovaná prístavba hasičskej zbrojnice, v ktorej na jednom mieste je sústredené všetko potrebné pre činnosť hasičov. V garáži sú 2 státia pre hasičské vozidlá. Zbor na svoju zásahovú činnosť používa cisternový automobil TATRA 815 CAS 32 a dopravnú ÁVIU A 31 K.

 

Kontakt: +421 903 310 355

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať aj telefonicky na uvedenom telefónnom čísle.

 
 Nájdete nás na Facebooku. Pre priaznivcov sociálnej siete Facebook sme vytovrili fanúšikovskú FB stránku s názvom: DHZ-Zuberec.